Om Cradle to Cradle

Flere af produkterne på TinyCozyStore.dk er Cradle to Cradle certificeret. Men hvad betyder C2C helt præcist?

Hvad er Cradle to Cradle?

Starter vi med at oversætte Cradle to Cradle til dansk, betyder det “Vugge til Vugge”. Det henviser til den cirkulære rejse, som produkter med C2C certifikatet er på.

Cradle to Cradle Gold certificering

Den korte forklaring om C2C: De materialer, som et C2C produkt består af, er bæredygtige på en så gennemført måde, at produktet efter brug ikke vil være affald, men en del af naturen og i sidste ende bidrage til f.eks. fødevarer.

Hvis du efterlader et Cradle to Cradle håndklæde i naturen, vil det indenfor 90 dage være nedbrudt og være en del af naturens cyklus.

Produkter med en C2C certificering opfylder nogle skarpe principper, hvor omdrejningspunktet er, at produkterne ikke skal bidrage til (eller ende som) affald, men i stedet indgå i en naturlig cyklus, hvor ”affald er lig med mad”.

C2C cyklus

C2C certificering har to cyklusser: Biologisk cyklus og teknisk cyklus. Produkterne med C2C certificering på TinyCozyStore.dk hører til den biologiske cyklus.

Den biologiske cyklus kendetegnes ved produkter med naturlige fibre, som kan komposteres.

Dette skal forståes med dette eksempel:

Et håndklæde, som ikke indeholder nogen former for plastik, men udelukkende naturlige fibre, kan biologisk nedbrydes i en kompostdynge, hvor den vil kunne brødføde gode bakterier og planter, når det er fuldt nedbrudt.

Historien bag Cradle to Cradle

Bæredygtige Cradle to Cradle Gold håndklæder

Tanken bag Cradle to Cradle bliver ofte krediteret til den schweiziske arkitekt Walter Stahel, som tilbage i 1976 frembragte en rapport til Europa-kommissionen angående produktion af dagligdagsprodukter. Denne rapport var baseret på 4 mål:

  • Forlængelse af produkters livstid

  • Produkter med lang levetid

  • Genbrugsaktiviteter

  • Undgåelse af yderligere affaldsproduktion

Denne rapport lagde fundamentet til den banebrydende bog ”Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Denne blev udgivet i 2002 af William McDonough og Michael Braungart, som i dag ejer rettighederne til Cradle to Cradle certificeringen.

Denne bog oplevede stor succes, og blev rettesnoren for de skrappe Cradle to Cradle certificeringer, som vi kender dem i dag.

Flere europæiske virksomheder forsøger at leve op til C2C certificeringen, men meget få opnår dette. Derfor er vi hos TinyCozyStore.dk meget stolte af, at kunne forhandle disse produkter.

Hvis du tænker på naturen og fremtiden for vores efterkommere, så er Cradle to Cradle produkter et stort skridt i den rigtige retning for en bæredygtig fremtid.